||||

MORPH /// 2015

>>english version soon

Kompozycja na wiolonczelę, klarnet basowy i live electronics, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolekcje" - priorytet "Zamówienia kompozytorskie" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Prawykonanie kompozycji odbyło się w dniu 3.12.2015 w klubie Mózg Powszechny w Warszawie.

Mikolaj Palosz - wiolonczela
Michal Gorczynski - klarnet basowy
Krzysztof Cybulski - kompozycja, programowanie live electronics
Przemek Danilowicz - rejestracja, mix i mastering nagrania

MATERIAŁY WYKONAWCZE DO POBRANIA

Zaawansowane wykorzystanie live electronics jako narzędzia tworzącego strukturę utworu wydaje się być naturalnym i jednym z ważniejszych kierunków rozwoju muzyki współczesnej. Kompozycja autorstwa Krzysztofa Cybulskiego będzie efektem integracji technologii cyfrowej ze strukturą muzyki, stanowiąc spójne dzieło, zarówno od strony konceptualnej, jak i percepcyjnej.
Kompozycja na klarnet basowy, wiolonczelę i live electronics jest kolejnym krokiem autora w stronę pogłębiania integracji live electronics z pozostałymi elementami kompozycji. Punktem wyjścia jest zjawisko tonów kombinacyjnych, wykorzystywane już do celów muzycznych np. przez Clarence'a Barlowa. Pierwsze próby automatycznego tworzenia trzeciego, środkowego głosu w oparciu o zjawiska akustyczne zachodzące między liniami melodycznymi dwóch instrumentów, Cybulski podjął w swojej kompozycji "ABBBEEEIKKR" z 2013 roku (powstałej dzięki dofinansowaniu z programu "Zamówienia kompozytorskie" w 2013 r.). MORPH rozwija tę ideę, czyniąc z niej centralny element kompozycji.

Kompozycja MORPH eksploruje różne formy muzycznego dialogu między wiolonczelą a klarnetem basowym, uzupełniane trzecim głosem, generowanym w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie (napisane specjalnie do tego celu przez kompozytora). Ów trzeci głos będzie pełnił rolę "mediatora" pomiędzy wiolonczelą a klarnetem basowym.