||||

ABBBEEEIKKR /// 2013

>>english version soon

ABBBEEEIKKR to kompozycja będąca swobodną interpretacją utworu "Bek, bare, beki" - litewskiej pieśni tradycyjnej z gatunku sutartines. Kompozycja powstałą na bazie analizy harmonicznej i akustycznej oryginalnej pieśni i składa się z kilku "wariacji" w różny sposób nawiązujących do oryginalnej pieśni. Poniżej znajduje się dokumentacja wideo prawykonania utworu oraz materiały wykonawcze umożliwiające zainteresowanym zespołom wykonanie kompozycji.

MATERIAŁY WYKONAWCZE:

partytura
głosy orkiestrowe
live electronics 1
live electronics 2

6 wariacji na temat litewskiej pieśni tradycyjnej "Bek, bare, beki" na wiolonczelę, gitarę elektryczną, gitarę basową piccolo, cztery głosy i live electronics
/
6 variations on a theme of lithuanian traditional song "Bek, bare, beki" for cello, electric guitar, piccolo bass guitar, four voices and live electronics

data powstania utworu / date of origin of the work:
15.10.2013

data i miejsce prawykonania / first performance:
29.11.2013, Lublin, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" (budynek Centrum Kultury)

wykonawcy / performers:
Mikołaj Pałosz, wiolonczela / cello
Przemek Daniłowicz, gitara elektryczna / electric guitar
Krzysztof Cybulski, gitara basowa piccolo, live electronics / piccolo bass guitar, live electronics
Sebastian Mac, live electronics
Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej pod kier. Moniki Mamińskiej-Domagalskiej, śpiew / voice
czas trwania / duration:
ca 16'

miks - Przemek Daniłowicz

obsada / scoring:
wiolonczela / cello
gitara elektryczna / electric guitar
gitara basowa piccolo i live electronics 1 / piccolo bass guitar and live electronics 1
live electronics 2
4 (opcjonalnie 2) głosy kobiece (dowolnego rodzaju, obejmujące dźwięki c1 - g1) / 4 (optionally 2) female voices (any kind which includes notes c1 - g1)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
"Kolekcje" - priorytet "Zamówienia kompozytorskie" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
/
Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme
'Collections' - the priority 'Composition Commissions' implemented by the Institute of Music and Dance.